KONTAKT MAILOWY
Małgorzata Łuka-Kowalczyk Małgorzata Łuka-Kowalczyk
tel.: 0 792 083 752
e-mail: mmbs@vp.pl
Aktualności

2018-05-02

Książka Toma Griffina już w Polsce

Książkę można kupić poprzez zamówienie mailowe na tej stronie oraz w Galerii Kormoran na Twardej 7 oraz juz wkrótce na portalu Czarymary.pl Cena książki 29.90 zł plus koszty przesyłki. W Warszawie jest możliwość bezpośredniego kupna.

więcej

2014-01-24

Tom Griffin II wywiad

Najnowszy wywiad z TOmem Griffinem na temat jego metdoy Hidden Mind

więcej

2013-01-23

"Hidden Mind" w Polsce

Długo oczekiwane warsztaty Toma Griffina - I wywiad z Tomem o meodzie Hidden Mind oraz jego pracy..

więcej

Strona Główna


                              Witam serdecznie na mojej stronie. 

Jestem terapeutką od wielu lat, organizuję szkolenia i warsztaty na które zapraszam wykładowców i terapeutów z zagranicy. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Do pacjentów jeżdżę także do Krakowa, Elbląga oraz Kostrzyna nad Odrą. 

Na mojej stronie znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących tego czym się zajmowałam i zajmuję... 

Jednak najważniejszą moją działalnością obecnie jest metoda Hidden Mind. Niedługo powstanie oddzielna strona poświęcona tej metodzie... Póki co garść informacji na ten temat:)

Od kilku lat jestem dyplomowana terapeutką Hidden Mind. Jestem także nauczycielem tej metody oraz organizatorem kursów Toma Griffina w Polsce. 

Metoda Hidden Mind to potężne narzędzie do pracy ze wszystkimi zaburzeniami i problemami, także tymi z którym współczesna medycyna nie radzi sobie zupełnie. Jest to świetna metoda w przypadku dzieci specjalnych potrzeb, takich jak: ADD, ADHD, Autyzm, Dysleksja, Dysgrafia, problemy z agresja, depresja itp... 

Więcej informacji o metodzie i o mnie możecie Państwo znaleźć w wywiadzie do którego poniżej są linki: jeden do wersji oryginalnej, drugi do angielskiego tłumaczenia.


Please click on the following link for further details and an interview with Małgosia Łuka-Kowalczyk.
                                   UWAGA!  


Mam wspaniałą wiadomość dla uczestników kursów Rosmarie Weibel - ale nie tylko!!! 

Także dla tych z Państwa, którzy chcą rozwijać się, poszerzać swoją świadomość, intuicję, mądrość wewnętrzną i uzdrowić swoje ciało fizyczne... 

Dla Tych, którzy chcą żyć w harmonii, miłości, zdrowiu... Bez lęków i niepokoju o los swój, swoich bliskich i świata...  W poczuciu łączności z innymi ludżmi wokół i ze wszystkim co istnieje... 

W dniach od 12-16 września, po 2-letniej przerwie, będziemy gościć w Polsce ponownie Rosmarie Weibel - wspaniałą nauczycielkę Tao, senior-instruktora praktyk taoistycznych, uczennicę Wielkiego Mistrza Taoistycznego - Mantaka Chia... 

Planowane są wyjazdowe, 5-dniowe warsztaty z Rosmarie w ośrodku "Tu i Teraz" w Nowym Kawkowie na Warmii, w otoczeniu lasów, na łonie przyrody, z dala od cywilizacji... To pozwoli nam oderwać się od codzienności, skupić na sobie i robionych praktykach. Daje to niezwykłe efekty, które przekładają się na nasze zdrowie i funkcjonowanie:) 

Warsztaty będą tłumaczone na język polski. Poniżej szczegóły. W kwestii zapisów prosze o kontakt mailowy lu telefoniczny: mmbs@vp.pl; 792 083 752 . Osoby chętne proszone są o wpłacanie zaliczki w wysokości 200 zł na warsztat na konto: 11 1020 1013 0000 0302 0118 8580 - z dopiskiem dla Rosie

                    

 

DATA:                               12-16.IX.2018   

ROZPOCZĘCIE:                 12.IX. o godz. 10.00 (środa)

ZAKOŃCZENIE:                16.IX o godz. 16.00  po obiedzie (niedziela)

MIEJSCE:                            Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego „Tui Teraz”,

                                           Nowe Kawkowo www.tuiteraz.eu

CENA WARSZTATU:       1000 zł

RABAT:                            70 zł dla uczestników poprzednich warsztatów z R. Weibel

CENA POBYTU:                wyżywienie70 zł  dziennie ( 3 posiłki wegetariańskie) 

                                         noclegi - w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc

UWAGA:                            ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo-warsztatowe (nie mamożliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)


Filozofia TAO jest bardzo prosta, ponieważ PRAWDA JESTPROSTA - to tylko my ludzie, a właściwie nasz mózg - wszystko komplikujemy. Taozwiązane jest z Naturą, przyrodą, procesami związanymi z porami roku,szacunkiem do Matki Ziemi, jej zasobów i darów.

 

Praktyki Tao pozwalają nam  wrócić do tego, co naprawdę ważne i istotne, odnaleźćspokój, radość, miłość, zdrowie, racjonalne myślenie i ogólnie pojęteszczęście. Są proste do wykonania, bardzo skuteczne, a efekty są odczuwalne odrazu.

 

Tao­istycz­ne prak­ty­ki z ener­gią życio­wą to sys­tem pie­lę­gna­cji zdro­wia i roz­wo­ju 

ducho­we­go, któ­ry został stwo­rzo­ny w celu efek­tyw­ne­gowyko­rzy­sta­nia sta­ro­żyt­nych, chiń­skich ćwi­czeń medy­ta­cyj­nychi zdro­wot­nych (min. Tai Chi i Qi Gong).

 

Każ­dy czło­wiek ma moż­li­wość har­mo­nij­ne­go i kom­plet­ne­go roz­wo­ju swo­je­go cia­ła, umy­słu i ducha. Wie­dza o samo­uz­dra­wia­niu i dba­niu o sie­bie, pozy­tyw­ny kon­takt ze swo­ja sek­su­al­no­sciąto pod­sta­wy do  odkry­cia sie­bie.

 

Odno­wie­nie bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu ze sobą i ota­cza­jącą nas natu­ral­ną ener­gią pozwa­la na spon­ta­nicz­ne prze­bu­dze­nie ducho­wej świa­do­mo­ści. Cia­ło jest dla prak­ty­ku­jących Tao nie  tyl­ko uprzy­wi­le­jo­wa­nym narzę­dziem alche­mii. Słu­ży tak­że jako pod­sta­wa, żeby budzić i roz­wi­jać w sobie sub­tel­ne rodza­je ener­gii i świa­do­mość, zaś nega­tyw­ne myśle­nie i emo­cje prze­kształ­cać w siłę cha­rak­te­ru. 

 

Auto­rem sys­te­mu Healing Tao / Uni­ver­sal Tao jest Wielki Mistrz Man­tak Chia,  któ­ry zebrał wie­dzę prze­ka­zy­wa­ną mu przez licz­nych mistrzów Tao, żyją­cych w górach Chin.

(www.taojoga.pl)

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         PROGRAM WARSZTATU PROSTOTA TAO – POLSKA2018

                             OPIS PODSTAWOWYCH PRAKTYK:

 

1.      Wstęp dostarożytnego, chińskiego systemu głębokiej wiedzy, która liczy sobie ponad 8tysięcy lat. Taoistyczna filozofia jako efekt głębokiej mądrościstarożytnych Mistrzów Taoistycznych i ich wnikliwej obserwacji Natury,zmieniających się pór roku i cykli życiowych.

2.       Człowiek jako część Natury, zależny i podległyporom roku oraz powiązanym z nimi Żywiołom: Ziemi, Wodzie, Powietrzu itp.Omówienie zmian w ciele człowieka związanych z poszczególnymi porami roku,problemów zdrowotnych, które mogą się pojawiać i z czym są związane. Jakzapobiegać chorobom z punktu widzenia filozofii taoistycznej.

3.      Praktykitaoistyczne jako sposób na zachowanie zdrowia, radości, miłości, kreatywności,prawości (bycia fair), odwagi i śmiałości w dążeniu do osiąganiazamierzonych celów życiowych.

4.      Powiązaniapomiędzy poszczególnymi Żywiołami a organami człowieka – cykle wspierającezdrowie i funkcjonowanie człowieka oraz cykle kontrolujące –wpływające negatywnie na ludzi. 

5.       Rola Natury i przyrody w utrzymaniu harmonii na Ziemi orazdobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi i zwierząt. Omówienieposzczególnych Żywiołów i połączenie ich z poszczególnymi narządamiwewnętrznymi człowieka.

6.      Powiązanieposzczególnych emocji z Żywiołami oraz organami człowieka. Rola ifunkcja poszczególnych narządów wewnętrznych w utrzymaniu zdrowego organizmu.Powiązanie emocji z odpowiednimi organami wewnętrznymi człowieka. Emocjepozytywne wspierające dany organ oraz emocje osłabiające go.

7.      Uzdrawiającykontakt z Matką Ziemią oraz Energiami Uniwersalnymi, Kosmicznymi.Wpływ i odziaływanie na człowieka. Taoistyczne sposoby na bycie w stałymkontakcie z Siłami i Energiami Natury. Współbrzmienie z Kosmiczną, BoskąEnergią Żródła.

8.      Dusza i Duch –jako nieodłączne aspekty naszego życia i zdrowia. Organy wewnętrzejako siedziba naszego Ducha i Duszy…

 

 

 

 

 

OMÓWIENIE I NAUKA PODSTAWOWYCH  PRAKTYK TAOISTYCZNYCH

                                ORAZ OBSZARÓWICH DZIAŁANIA:

 

 „Qi-Gong”

Głęboka gimnastyka ciała, pozwalającarozluźnić je w sposób, jakiego do tej pory nie znało, usuwanie blokad w ciele,napięć i stresów, stymulowanie odpowiedniego przepływu krwi, limfy i energii.Praca ze stawami i kośćmi – pobudzanie energii pizoelektrycznej która wzmacniakości i stawy. Połączenie z Matką Ziemią oraz Uniwersum. (Praktyka w terenie,na łonie przyrody o ile nie pada deszcz i jest ciepło). Jest wiele rodzajówpraktyki Qi-Gong. Ten, którego będziemy się uczyć jest nazywany Qi-Gongiemmedycznym i jest częścią programu Wielkiego Mistrza Mantak Chia. To potężnenarzędzie do uzdrawiania naszego Ciała, Ducha i Duszy.

„Relaks Qigong”:Uczymy się kilku bardzo silnych ćwiczeń, które pomagają nam rozluźnić naszeciało w taki sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Uwolnićblokady w naszym ciele, usprawnić cyrkulację krwi oraz limfy.

„Qigong Natury”:Łączymy się z uzdrawiającą mocą Matki Ziemi, aby znaleźć siłę i spokój w sobie.Łączymy się ze wszystkim, co nas otacza w naturze: ziemią, wodą, powietrzem,nawiązujemy osobiste relacje z duchem tych żywiołów, co pozwala nam wejść wprawdziwie głęboki kontakt z ich naturalna mocą i zasilić nią swój własnysystem: ciało fizyczne i energetyczne.

 

Wewnętrzny Uśmiech”

 Zasilanie energią uśmiechu i miłości swoichnarządów wewnętrznych, takich jak: płuca, watroba, serce, nerki itp. Naukapraktyki. Oczyszczanie ich, zasilanie energią odpowiedniej pory roku, emocją, ijakością.

Uczymy sięprzesyłać odpowiednie energie do swoich narządów wewnętrznych, napełniając jeenergią miłości, radości i współczucia. Nawiązujemy kontakt z naszyminarządami wewnętrznymi - fizyczną manifestacją energii duszy - aby ponowniezainstalować ich pierwotną energię, zrozumieć ich przesłanie i uczynić ichnaszymi wspólnikami dla szczęśliwego i zdrowego życia.

 Zamiana negatywnych emocji, które osłabiajądany narząd na pozytywne, które je wzmocnią. Praktyka ta pozwoli szybkooczyścić i uzdrowić swoje organy, poczuć do nich wdzięczność i miłość zawykonywaną przez nie pracę. Pozwala na nowo poczuć się odważnym, prawym, pełnymwdzięczności i miłości w stosunku do siebie i do innych (Praktyka w przyrodzie– o ile są sprzyjające warunki atmosferyczne).

 

 

 

 

 

 

                  

 

 „6 UzdrawiającychDźwięków

Inny rodzaj pracy z naszymi narządami wewnętrznymi – poprzezwydawanie specjalnych dźwięków subwokalnych i wizualizację będziemy oczyszczaćnasze organy i zamieniać negatywne emocje, które je osłabiają w pozytywne,wzmacniające. Taoiście twierdzą, że nie należy usuwać negatywnej Energii, bo tojest zubażanie organizmu, tylkonależy ją przekształcić w Energia pozytywną.Efektem jest spokój, radość, miłość, odwaga i zadowolenie z samego siebie, zprzyrody, z kontaktu z innymi ludźmi. Bardzo skuteczna praktyka – efekty dająsię poczuć już od razu  - jeśli sąblokady w organach – Energia od razu zaczyna je usuwać – można na początku czućdyskomfort, ale po jakimś czasie to mija i pozostaje tylko dobre odczucie.

Najskuteczniejszy instrument donatychmiastowej transformacji negatywnych emocji w siłę życiową.  Praktyka pozwala zharmonizować energie wnaszych organach wewnętrznych, wyregulować temperaturę naszego ciała orazciśnienie krwi.

 

Masaż brzucha „Chi-Nei Tsang”

Najstarszy masażświata. Liczy sobie ponad 8 tysięcy lat. Powstał jako profilaktyka mającazapobiegać poważnym chorobom. Pracujemy z jelitami, złogami w jelitach, węzłamii supłami na naczyniach krwionośnych i limfatycznych, które powstają w wynikunapięcia, stresu, złej diety. Uszkadzają one system detoksykacyjny i ciało niejest w stanie usunąć toksyn czy szkodliwych odpadów metabolicznych, układpokarmowy przestaje pracować, zaczynają się pojawiać problemy z wypróżnianiem:biegunki, zaparcia, alergie. Masaż „Chi-Nei Tsang” pozwala nam zapobiegać tym problemomoraz naprawić szkody już istniejące, poprawić funkcjonowanie całego organizmu –ponieważ tylko gdy mamy zdrowe jelita nasz organizm jest odpowiednio odżywianyi oczyszczany z toksyn. Dodatkowo obszar brzucja połączony jest z całym ciałem.Jesliw tym obszarze są blokady i „supły” – mogą się ona odbijać np. problemem zbarkami… i po masażu – ból w barkach mija…

Masaż wykonywany jest naobszarze jamy brzusznej: jelit oraz organów wewnętrznych, przepony. Uczymy siękilku prostych technik samo-masażu pomagających nam pobudzić nasze narządywewnętrzne i odmłodzić nasz organizm poprzez stymulację ogólnej detoksykacji,odżywienia i dotlenienia tego obszaru. Jednocześnie pracujemy z emocjonalnastroną naszych organów wewnętrznych i jelit. Bardzo silny masaż, który wpływa wefekcie na cale ciało, mózg i naszą psychikę. Pomaga usunąć złogi jelitowebardzo skutecznie oraz zrzucić zbędne kilogramy.

 

Praktyka „Tan Tien”

Tan Tien to obszar w okolicach naszego pępka, który Taoiścinazwali „Bramą Życia I śmierci”, co pokazuje jak ważnym obszarem jest obszarnaszego brzucha i jelit. Bardzo prosta technika, która pozwala nam „przenieśćsię” ponownie z głowy do swojego ciała. Wg. Taoistów jest to właściwy sposóbfunkcjonowania, który pozwalana nam czuć swoje ciało,

zasilać je uwagą i energią, usunąć lęki, odzyskać spokójducha i równowagę. Bycie w ciele i właściwy kontakt z nim to nasz właściwysposób funkcjonowania w dzieciństwie, później szkoła, która wymaga od dziecidużej koncentracji, pracy pamięciowej i mentalnej – przestawia nas na bycie wgłowie i koncentrowanie naszej energii na tym obszarze. Ale przebywanie nonstop w „głowie” nie jest dobre, ponieważ może prowadzić do psychoz,wyczerpania, zaburzeń mentalnych, podejrzliwości, leków itp. A ciało, z któregocala energię przenosimy do mózgu – zaczyna być niedoinwestowane i choruje…Potrzebujemy żyć bardziej naturalnie, wejść znowu do swojego ciała, być z nim wkontakcie, „okiełznać” nasz mózg by służył nam tylko wtedy, gdy gopotrzebujemy, a nie abyśmy to my byli mu podporządkowani non stop. 

 

                        

                     


 

Zaczęła swoją przygodę zTao, jako młoda dziewczyna, mając 16 lat. Wówczas była to bardzo hermetycznawiedza, niedostępna dla ludzi na Zachodzie. Później – przez wiele lat uczyłasię u Wielkiego Mistrza Mantak Chia w „Tao Garden” w Tajlandii, oraz u MistrzaZhi Chang-Li w Monachium. Zdobyła tytuł senior-instruktora i od lat uczy nacałym świecie takich praktyk jak: Qigong, Tao Jogi, Universal Tao MistrzaMantak Chia oraz Statycznego

 

Qigong Mistrza ZhiChang-Li. Wraca do Polski, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem 35 latpraktyki taoistycznej. Uczy najsilniejszych praktyk znanych jako"Kultywacja Żeńskiej Energii Seksualnej", "Sześć UzdrawiającychDźwięków", "Wewnętrznego Uśmiechu", „Fuzji 5 Żywiołów”, „OrbityMikrokosmicznej” czy „Qigong kręgosłupa”. Po pełnej sukcesów karierze wzarządzaniu prowadzi 20-letnią nauczycielską, seminaryjną, doradczą działalnośćw dziedzinie zdrowia, szkolenia świadomości, oraz radzenia sobie ze stresem -także w biznesie i zarządzaniu. Regularnie prowadzi seminaria „Kultywowanieżeńskiej energii seksualnej” w Szwajcarii i innych krajach.

 

                       

Jest już do kupienia książka Toma Griffina. 


Książkę można kupić poprzez zamówienie mailowe na tej stronie oraz w Galerii Kormoran na Twardej 7 oraz na portalu Czarymary.pl 


Cena książki 29.90 zł plus koszty przesyłki. W Warszawie jest możliwość bezpośredniego kupna.